OBRÓBKA DETALI Z NIEOGRANICZONYMI MOŻLIWOŚCIAMI.

Spektrum wydajności naszego centrum obróbczego:

> maksymalne wymiary obrabianego przedmiotu: 5000 x 800 x 300 mm
> piłowanie, frezowanie, wiercenie we wszystkich płaszczyznach
> 3 wrzeciona frezujące, 3 zmieniacze narzędzi, 2 głowice wiertnicze
> głowica 5-osiowa
> ponad 15 osi NC
> mocowanie elementu roboczego za pomocą podciśnienia lub mechanicznie

© Copyright 2023 Pflüger TOB - Thermisch optimiertes Bauzubehör

Können wir
weiterhelfen?

Stellen Sie uns über das
Anfrageformular
eine Frage und unser Team wird
Sie schnell und zielführend beraten.

Pouvons-nous
vous aider ?

Posez-nous une question
au moyen du formulaire
et notre équipe vous répondra
rapidement et de façon pertinente.

May we help you?

Please use our inquiry form
for all your questions and interests.
Our team will contact you
as soon as possible.